VIZIUNEA ȘCOLII

Liceul Teoretic “Constantin Șerban” oferă elevilor săi un parcurs educațional care le asigură o dezvoltare personală armonioasă și integrarea cu succes în societatea cunoașterii.

MISIUNEA ȘCOLII

Liceul Teoretic “Constantin Șerban”, oferă un mediu educațional sigur, incluziv, atractiv, motivant și performant, urmărind pentru elevii săi atingerea următoarelor finalități: a învăța pentru o viață sănătoasă, a învăța pentru dezvoltare intelectuală și spirituală, a învăța pentru performanță, a învăța pentru evoluția profesională, a învăța pentru integrare în societate.

ȚINTE STRATEGICE

Ținta 1: Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ
Ținta 2: Dezvoltarea unui curriculm la decizia școlii relevant pentru beneficiarii direcți
Ținta 3: Reducerea numărului de elevi aflați în situații de risc educațional
Ținta 4: Dezvoltarea bazei materiale a școlii
Ținta 5: Promovarea imaginii școlii în comunitate
Ținta 6: Transformarea ciclului dezvoltării unității într-un ciclu al calităţii.
© 2021 LTCS Aleșd
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content