ltcs1 ltcs2 ltcs3
banner

Viziunea scolii

 

Liceul Teoretic “Constantin Șerban” oferă elevilor săi un parcurs educațional care le asigură o dezvoltare personală armonioasă și integrarea cu succes în societatea cunoașterii.

 

 


 

Misiunea scolii

 

Liceul Teoretic “Constantin Șerban”, oferă un mediu educațional sigur, incluziv, atractiv, motivant și performant, urmărind pentru elevii săi atingerea următoarelor finalități: a învăța pentru o viață sănătoasă, a învăța pentru dezvoltare intelectuală și spirituală, a învăța pentru performanță,  a învăța pentru evoluția profesională, a învăța pentru integrare în societate.

 

 


 

Tinte strategice

 

Ținta 1: Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ

Ținta 2: Dezvoltarea unui curriculm la decizia școlii relevant pentru beneficiarii direcți

Ținta 3: Reducerea numărului de elevi aflați în situații de risc educațional

Ținta 4: Dezvoltarea bazei materiale a școlii

Ținta 5: Promovarea imaginii școlii în comunitate

Ținta 6: Transformarea ciclului dezvoltării unității într-un ciclu al calităţii.